THỨC ĂN CHO ẤU TRÙNG TÔM NƯỚC NGỌT

Cho ăn ấu trùng tôm nước ngọt bằng trứng artemia với số lượng cần thiết và đầy đủ có thể trắnh sự ăn thịt đồng loại, tăng sự phát triển độ lớn và khả năng sống sót tối đa của cá và tôm con.

Top
X