TRỨNG ĐÃ BÓC VỎ BÀO XÁC

Trứng artemia đã bóc vỏ bào xác là những trứng không có vỏ khó tiêu bên ngoài nhưng có mầm khô nguyên vẹn ăn được. Vì không có lớp vỏ bào xác khó tiêu bên ngoài những trứng artemia đã bóc vỏ bào xác có thể sử dụng bằng thức ăn không cần sự chuẩn bị trước và khong cần ấp.

Top
X